Cabecera

Programa de Certificación Oficial en Tecnoloxías da Información

Jornada de certificación

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia inclúe como valor engadido para determinadas accións formativas desenvolvidas no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, a posibilidade de realizar, por unha única vez e de balde, un exame para a obtención da certificación oficial do fabricante ou organización que garanta o pleno dominio dun produto ou metodoloxía.

Para aqueles cursos impartidos os exames de certificación realizaranse nas instalacións do Centro de Novas Tecnoloxías en Santiago de Compostela localizadas na rúa Airas Nunes, s/n - Conxo (15702, Santiago de Compostela).

Os/as alumnos/as que teñan dereito a realizar a proba, poden reservar día e hora para realizar o exame oficial de certificación.

Para calquera cuestión relacionada cos exames de certificación de reservas podes contactar https://exam.pue.es/help


Inscripciones cerradas

El plazo de inscripción para este examen se ha cerrado, pero si quieres puedes dejarnos tus datos
para avisarte de futuras jornadas o eventos que se realicen


Inscripción a examen

Datos de reserva

 • Modalidad
  Online Proctored Exam
  --Supervisión remota--
 • Programa
  -- Sin seleccionar --
 • Examen
  -- Sin seleccionar --
 • Idioma
  -- Sin seleccionar --
 • Sesión
  -- Sin seleccionar --
 • Candidato
  -- Sin seleccionar --

Inscripciones cerradas

 • Aviso importante
  El período o plazo de inscripción se finalizó el domingo, 11 de julio de 2021 a las 23:59h.